webinar

Walne zgromadzenie w czasach pandemii

12 maja 2020 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 3 godziny szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Partnerzy

Zapraszamy na drugą edycję webinarium o walnych zgromadzeniach. Nowy termin już 22-go maja br (piątek) w godzinach 10.00 - 12.00
Zgłoszenia: https://www.personalities.pl/wz_w_czasach_pandemii2

walne zgromadzenie w czasach pandemii:
nowe sytuacje, nowe regulacje, stałe problemy

Walne zgromadzenie staje się polem zmagań negatywnego wpływu pandemii COVID-19 z pozytywnym wpływem osiągnięć nauki i techniki wspomaganych nowymi regulacjami prawnymi. Pojawiają się nowe problemy ? i nowe możliwości ich przezwyciężania. Walne zgromadzenie wchodzi w fazę ważnych przeobrażeń, formalne rygory schodzą na drugi plan, a pierwszym usiłują zawładnąć dobre obyczaje służące interesom inwestorów. Wbrew niechęci spółek do innowacji technicznych, akcjonariusze zyskują możliwość bezpiecznego uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z drugiej strony, walne zgromadzenia nie służą jeszcze konsolidowaniu społeczności inwestorów. Stoją temu na przeszkodzie przepisy przestarzałe, często zbędne we współczesnych warunkach. Problemy walnych zgromadzeń 2020 przedstawi Andrzej S. Nartowski, doświadczony prawnik wyróżniony ostatnio tytułem ?Osobowości Rynku Kapitałowego?. Jego projekt ucywilizowania ?walnego zwyrodnienia? (2001 r.) zainspirował na polskim rynku prace nad Dobrymi Praktykami Spółek Publicznych i idącymi ich śladem zmianami prawa o walnych zgromadzeniach.

Program

 • Czy COVID-19 wywiera korzystny na walne zgromadzenia i regulacje o nich?
 • Jakie jest znaczenie ?dobrych obyczajów? i ?dobrych praktyk? walnych zgromadzeń?
 • WZ w spółce publicznej i niepublicznej: skąd tyle różnic?
 • Jak uprościć walne zgromadzenie, ociosać je ze zbędnych formalności?
 • Czy nadzwyczajne walne zgromadzenia bywają bardziej ?zwyczajne? niż zwyczajne walne zgromadzenie?
 • Kalendarz walnych zgromadzeń: Dlaczego różne terminy są tak osobliwie liczone?
 • Jak wybierać miejsce, termin i sposób organizacji walnego zgromadzenia?
 • Trwać przy zgromadzeniach stacjonarnych, z fizycznym jedynie udziałem uczestników, czy dopuścić ich udział elektroniczny?
 • Czy można odwołać walne zgromadzenie?
 • Czy dopuszczać media na obrady WZ?
 • Czy stosować wymóg kworum na WZ, a jeżeli tak, to dlaczego nie?
 • Co należy wiedzieć o procesie rejestracji uczestników?
 • Jakie są konsekwencje ?parkingowych? lub ?autobusowych? walnych zgromadzeń?
 • Co należy wiedzieć na temat regulaminu WZ? Kiedy będzie on tykającą bombą?
 • Jak głosuje się, jak zlicza głosy?
 • Czy dopuścić głosowanie korespondencyjne?
 • Co to jest eVoting i czy zasługuje na zaufanie?
 • Jaką rolę pełni przewodniczący WZ i kto powinien nim być?
 • Jak skomponować porządek obrad?
 • Co oznacza wniosek o wybór rady nadzorczej oddzielnymi grupami i czy jest to ?opcja nuklearna?? 
 • Jakie znaczenie ma instytucja absolutorium i dlaczego powoduje zamęt?
 • Jaki bywa bieg spraw po walnym zgromadzeniu?

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego (?Parkiet? 2020). Człowiek Corporate Governance 2015. Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.