warsztat

Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

26 października 2017 r. | hotel Mercure Warszawa Centrum

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: zabezpieczenia wierzytelności, weksel in blanco, zastaw, hipoteka, umowa kaucji, umowa gwarancji

uwaga! zmiana terminu warsztatów

Warsztat kierujemy do pracowników instytucji finansowych (banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, SKOK-ów, etc.) uczestniczących w procesie negocjacji i zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń, w tym pracowników departamentów sprzedaży, windykacji, departamentów prawnych i kadry zarządzającej.

Program warsztatu obejmie omówienie różnych rodzajów zabezpieczeń funkcjonujących w obrocie gospodarczym, od momentu ich ustanowienia, poprzez zmianę, egzekucję aż do wygaśnięcia.

Program

10.00 ? 11.30 SESJA 1

 • Hipoteka
  • Pojęcie, funkcja i rodzaje hipoteki
  • Wierzytelność zabezpieczona hipoteką
  • Zasada akcesoryjności hipoteki
  • Zakres zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej
  • Przeniesienie wierzytelności hipotecznej
  • Powstanie i wpis hipoteki
  • Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej
  • Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Zastaw
  • Przedmiot zastawu
  • Sposób powstania zastawu
  • Sposób zaspokojenia zastawnika
  • Zastaw zwykły
  • Zastaw rejestrowy
  • Zastaw finansowy

11.30 ? 11.45 przerwa na kawę

11.45 ? 13.15 ? SESJA 2

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Dopuszczalność przeniesienia własności dla zabezpieczenia wierzytelności
  • Treść, forma i skutki umowy
 • Umowa poręczenia
  • Zawarcie umowy poręczenia
  • Akcesoryjność i kauzalność poręczenia
  • Zaspokojenie się przez beneficjenta poręczenia
 • Umowa gwarancji
  • Zawarcie umowy gwarancji
  • Skuteczność gwarancji
  • Szczególne rodzaje gwarancji
  • Problematyka zaspokojenia się przez beneficjenta gwarancji

13.15 ? 14.00 przerwa na obiad

14.00 ? 15.30 SESJA 3

 • Weksel in blanco
  • Weksel in blanco jako papier wartościowy
  • Porozumienie wekslowe
  • Przeniesienie weksla in blanco
  • Umorzenie weksla in blanco
 • Umowa kaucji
  • Ustanowienie kaucji bankowej
  • Treść umowy kaucji bankowej
  • Roszczenie o zwrot przedmiotu kaucji
  • Wierzytelności zabezpieczone kaucją
 • Zmiany stron umowy a zabezpieczenia (przelew, przejęcie długu)

15.30 ? 15.45 przerwa na kawę

15.45 ? 17.00 SESJA 4

 • Zabezpieczenia w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  • Odrębności postępowania podziałowego
  • Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • Wierzytelności zabezpieczone przez powiernicze przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa
 • Zabezpieczenia wierzytelności w prawie międzynarodowym (kolizyjnym)

Prelegenci

Dr Iwona Gębusia

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcjach finansowania oraz świadczyła usługi z zakresu doradztwa regulacyjnego dla instytucji finansowych. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich i zagranicznych. Jest autorką pionierskiej monografii ?Warranty subskrypcyjne? oraz autorką i współautorką około dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec. Dr Iwona Gębusia ukończyła studia (summa cum laude) na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.